ЗаЕдно към енергийната трансформация на България

Една от мисиите на Alexander Electric е да помага и подкрепя младите хора, в желанието им да направят света ни по-добро място за живеене. Именно поради тази причина компанията ни стана член на Solar Academy.

Сдружение СОЛАРНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ е професионална организация, чиято главна цел е да бъде платформа за споделяне на опит и знания между нейните членове, предприемане на важни стъпки за подобряване на средата за развитие на енергийния сектор в България и подкрепа на образованието в сектора.

На 18 април се проведе Кариерен форум и изложение за професионално развитие във ВЕИ индустрията, с организатори СОЛАРНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ и M3 Communication Group. Темите, които бяха засегнати са:

  • Енергийният преход и образованието: Ключови знания за постигане на целите в енергийната стратегия, предимствата за работа в този сектор и нуждата от подготвени кадри.
  • Преходът към въглеродно неутрална икономика: Преквалификация и обучение за работната сила в регионите с висок въглероден отпечатък.
  • Истории на успех: Млади и вдъхновяващи личности във възобновяемата енергетика като образци за следващите поколения и как да постигнете собствен успех, използвайки предимствата и възможностите за работа в сектора.

https://www.berenewable.org/bg/prezaredi-karierata-si/2024#za-foruma

Можем само да си пожелаем да има повече подобни инициативи, които засягат актуалните теми на сектора и дават добавена стойност на участниците.