Това е нашият втори проект с фирма “Харбич” ЕООД. Продължаваме работа по този проект, като сградата се намира на ул. Ливада и се очаква да завърши през май 2016г. Проектът е на стойност над 100 000 лева. Изграждаме всички силнотокови и слаботокови инсталации, мълниезащитна инсталация, заземителна инсталация, телефонна инсталация и домофона инсталация. Сградата има няколко входа и различни търговски помещения, като всичко в нея е изградено по съвременни методи и технологии в строителството и архитектурата.

Препоръки от клиенти

Хората казват, че най-добрата реклама е да оставиш клиентите си толкова доволни, че те сами да говорят за теб и твоята работа.