В този жилищен комплекс изграждаме електрическа инсталация, в т.ч. мълниезащита, слаботокова инсталация, звънчева и други, като този район се очаква да стане един от най-престижните на територията на София-град.

Фирмата, с която работим е “Вектро” ООД, чиято основна дейност е строителство на сгради и прилежащи към тях постройки.

Препоръки от клиенти

Хората казват, че най-добрата реклама е да оставиш клиентите си толкова доволни, че те сами да говорят за теб и твоята работа.