• Разнообразни решения за вътрешно и външно осветление
  • Монтаж на електрически табла, смяна и ремонт на съществуващи елинсталации
  • Ремонт и поддръжка на изградените електроинсталации на изградените електроинсталации
  • Проектиране и осъществяване в зависимост от особеностите на сградата и архитектурния модел
  • Цялостно изграждане на електроинсталации в новопостроени сгради

Препоръки от клиенти

Хората казват, че най-добрата реклама е да оставиш клиентите си толкова доволни, че те сами да говорят за теб и твоята работа.