Проектът е неразделна част от една от архитектурните емблеми на София – Полиграфическия комбинат „Димитър Благоев“. Участвали сме в изграждането на BMS, контрол на достъпа, пожароизвестяване, автоматика на климатизацията, електроизграждане и други в тази толкова емблематична за София сграда.

По проекта сме работили с фирма “Актив Сълъшунс” ЕООД, като проектът надхвърля половин милион лева.

Препоръки от клиенти

Хората казват, че най-добрата реклама е да оставиш клиентите си толкова доволни, че те сами да говорят за теб и твоята работа.