“Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ” ЕООД, находящ се в УПИ LVIII18 кв. 2, местност “Летищен комплекс”, гр. София”

На обекта изграждаме осветителна, слаботокова и силова инсталации.

Автоматика

Препоръки от клиенти

Хората казват, че най-добрата реклама е да оставиш клиентите си толкова доволни, че те сами да говорят за теб и твоята работа.