Хотелът е работещ и ремонта беше освежаващ, но включваше подмяна на електроинсталацията и всички нейни компоненти (табла, осветителни тела, кабели, ключове, контакти, видеокамери, озвучителна инсталация и др.).

Успяхме да подменим всички тези компоненти в общите части, рецепция, тоалетни, няколкото ресторанта, с които хотела разполага, заседателните зали и др.

ЕлектроизгражданеАвтоматикаCлаботокови инсталации

Препоръки от клиенти

Хората казват, че най-добрата реклама е да оставиш клиентите си толкова доволни, че те сами да говорят за теб и твоята работа.