Ние се занимаваме с поддръжката му, грижейки се за безопасността и допринасянето на уютна обстановка на децата, които са го избрали. Участвали сме в редица проекти, свързани с него, за да бъде във вида, в който е в момента.

Последните ни проекти са свързани с реконструкция на електрическите системи и апаратура в съблекалните към физкултурния салон.

Препоръки от клиенти

Хората казват, че най-добрата реклама е да оставиш клиентите си толкова доволни, че те сами да говорят за теб и твоята работа.