“Polygraphia Office Center”, гр. София

 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
 • “Polygraphia Office Center”, гр. София
Проектът е неразделна част от една от архитектурните емблеми на София – Полиграфическия комбинат „Димитър Благоев“. Участвали сме в изграждането на BMS, контрол на достъпа, пожароизвестяване, автоматика на климатизацията, електроизграждане и други в тази толкова емблематична за София сграда.

По проекта сме работили с фирма “Актив Сълъшунс” ЕООД, като проектът надхвърля половин милион лева.

Категория: Проекти

Споделете: