INFINITY PARK

  • INFINITY PARK

Луксозна жилищна сграда INFINITY PARK

Дейсности: силнотокова (захранващи линии, контактна и осветителна) ел. инсталация, слаботокова (интернет, TV) инсталация, мълниезащитна инсталация, парково осветление.

Клиент: "Инфинити Пропърти" ООД

Местоположение: гр. София

Категория: Cлаботокови инсталации, Електроизграждане

Споделете: