CTPark Sofia West

 • CTPark Sofia West
 • CTPark Sofia West
 • CTPark Sofia West
 • CTPark Sofia West
 • CTPark Sofia West

Предмет на този проект е изграждането на логистична база на СиТиПи Инвест ЕООД, както и всички съпътстващи я спомагателни постройки и съоръжения, в това число: кабина за охрана, надземен спринклерен резервоар с помпена станция, дизел генератори и пречиствателно съоръжение.

Проекта за сграда разглежда следните видове инсталации:

 • Външно ел. захранване;
 • Ел. табла и захранващи линии;
 • Площадкови мрежи;
 • Кабелни трасе;
 • Осветителна и силова инсталации;
 • Мълниезащитна инсталация;
 • Заземителна инсталация;
 • Слаботокови инсталации;

Клиент: „АТ Инженеринг 2000“ ООД

Местоположение: гр. София

Категория: Cлаботокови инсталации, Електроизграждане

Споделете: