ЧОУ “Петър Берон”, гр. София

  • ЧОУ “Петър Берон”, гр. София
  • ЧОУ “Петър Берон”, гр. София
  • ЧОУ “Петър Берон”, гр. София
  • ЧОУ “Петър Берон”, гр. София
  • ЧОУ “Петър Берон”, гр. София
  • ЧОУ “Петър Берон”, гр. София
  • ЧОУ “Петър Берон”, гр. София

Ние се занимаваме с поддръжката му, грижейки се за безопасността и допринасянето на уютна обстановка на децата, които са го избрали. Участвали сме в редица проекти, свързани с него, за да бъде във вида, в който е в момента.

Последните ни проекти са свързани с реконструкция на електрическите системи и апаратура в съблекалните към физкултурния салон.

Категория: Проекти

Споделете: