Читалище “Н. Палавеев”

  • Читалище “Н. Палавеев”
  • Читалище “Н. Палавеев”
  • Читалище “Н. Палавеев”
Народно читалище “Х.Нено Д.Палавеев” е създадено през 1869 г. като се обновява едва през 2004г-2010г. Участвахме в реконструкцията му и изграждането на електроинсталация и всички свързани с това дейности, така че да бъде в крак в съвременните европейски изисквания.

В изграждането си партнираме с фирма “Синхрон” С – лидер в областта на системите за сигурност и пожаро-безопастност.

Категория: Проекти

Споделете: