ЦДГ „Рай“

  • ЦДГ „Рай“
  • ЦДГ „Рай“

ЦДГ „Рай 1“- община Любимец,

ЦДГ „Рай 2“- община Любимец,

ОДЗ с. Мало Градище – община Любимец,

ОДЗ с. Лозен – община Любимец

Дейности: електро инсталация, монтиране и пускане в експлоатация на силнотокова инсталация, слаботокова инсталация, домофонно-звънчева инсталация, мълниезащитна инсталация, осветителни тела, ключове/контакти по проект

Клиент: "БУЛ КАН ПРОЕКТ" ЕООД

Местоположение: община Любимец

Категория: Cлаботокови инсталации, Електроизграждане

Споделете: