София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия

  • София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия

Дейности:

Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия”

Модернизация на секционен пост (СП) гара Реброво и гара Зверино:

– Ремонтира се носещата четириъгълна стоманена конструкция 8,5/8,5м с възстановяване на антикорозионното и покритие. Разработват се нови елементи за монтаж на ел. оборудването – по част Конструктивна.

– Пълна подмяна на съоръжения, включващи – подмяна на мощностни разединители, напреженови трансформатори, силови трансформатори, предпазителите за тях и вентилните отводи; подпорни изолатори; ВП със стойка; МГВ проводници до 95 мм2;

– Изграждане на нова заземителна инсталация- съгласно Наредба 3 за УЕУЕЛ и Инструкция за заземяване на съоръженията в електрифицираните участъци на НК „ЖИ”;

– Изграждане на нова мълниезащитна инсталация – от 4 бр. стоманени мачти с височена 9,15 м

Обект: София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия”

Модернизация на секционен пост (СП) гара Реброво и гара Зверино

Клиент: „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД

Местоположение: гр. София

Категория: Електроизграждане

Споделете: