Сграда „Сияние“

  • Сграда „Сияние“

Обект: Сграда „Сияние“, гр. София

Дейности: Окабеляване на осветителна, силова, пожароизвестителна и слаботокова инсталации

Клиент: „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“АД

Местоположение: гр. София

Категория: Cлаботокови инсталации, Автоматика, Електроизграждане

Споделете: