Община Враца

  • Община Враца
  • Община Враца
  • Община Враца

Дейности: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на изграждане на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Славянска“ с ул. „Цар Петър“ и с ул. „Хан Аспарух“, на ул. „Славянска“ с ул. „Добруджа“.

Оптимизация и поддръжка работата на светофарни уредби в гр. Враца – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР.

Местоположение: гр. Враца

Категория: Cлаботокови инсталации, Автоматика, Електроизграждане

Споделете: