Обогатителен комплекс Елаците-Мед АД

  • Обогатителен комплекс Елаците-Мед АД
  • Обогатителен комплекс Елаците-Мед АД

Обогатителен комплекс Елаците-Мед АД

Дейности: демонтаж на маломаслен прекъсвач тип ММО 110kV, монтаж, зареждане с SF6 (серен хексафлуорид), настройка и въвеждане в експлоатация на нов елегазов прекъсвач 110кV.

Клиент: Елаците-Мед АД

Местоположение: с. Мирково

Категория: Cлаботокови инсталации, Електроизграждане

Споделете: