Обновяване на ГТ Варна

  • Обновяване на ГТ Варна
  • Обновяване на ГТ Варна
  • Обновяване на ГТ Варна
  • Обновяване на ГТ Варна
  • Обновяване на ГТ Варна
  • Обновяване на ГТ Варна
  • Обновяване на ГТ Варна
  • Обновяване на ГТ Варна
  • Обновяване на ГТ Варна
Изпълняваме цялостната подмяна на електроинсталацията на депото на градския транспорт в гр. Варна. След обявяването на конкурс за избор на подизпълнители бяхме избрани да подменим цялостната електроинсталация на депото, да изградим КИП и пожароизвестяване.

Проектът започна в началото на м.11 и се очаква да приключи в началото на 2016г. Стойността му е приблизително 350 000лв.

Категория: Проекти

Споделете: