Митнически бюра

  • Митнически бюра
  • Митнически бюра
  • Митнически бюра

Обект: митнически бюра и ГКПП на територията на Република България

Дейности: изграждане на слаботокови инсталации, подмяна на осветителни тела, ключове и контакти.

Клиент: "Енчевгруп"ЕООД

Категория: Cлаботокови инсталации, Електроизграждане

Споделете: