Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ

  • Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ
  • Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ
  • Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ
  • Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ
  • Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ
  • Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ
  • Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ
  • Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ
  • Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ

“Логистична база с административна част и подземен паркинг на “DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ” ЕООД, находящ се в УПИ LVIII18 кв. 2, местност “Летищен комплекс”, гр. София”

На обекта изграждаме осветителна, слаботокова и силова инсталации.

Категория: Автоматика

Споделете: