Лагера Тюлип 2

  • Лагера Тюлип 2

Жилищен комплекс от затворен тип „Лагера Тюлип“ 2

Дейности: електро инсталация, монтиране и пускане в експлоатация на силнотокова инсталация, слаботокова инсталация, домофонно-звънчева инсталация, мълниезащитна инсталация, заземителна инсталация, пожароизвестителна инсталация, осветителни тела, ключове/контакти по проект

Клиент: "ПЛАНЕКС ТРЕЙД"ООД

Местоположение: гр. София

Категория: Cлаботокови инсталации, Електроизграждане

Споделете: