Киноцентър Бояна

  • Киноцентър Бояна
  • Киноцентър Бояна

Обект: Киноцентър Бояна

Дейности: доставка и монтаж на осветителски табла.

Ремонт и профилактика на трансформатори 20kV/0,4kV.

Ремонт и профилактика на автоматика.

Доставка и монтаж на осв. тела.

Клиент: Киноцентър Бояна

Местоположение: гр. София

Категория: Cлаботокови инсталации, Автоматика, Електроизграждане

Споделете: