Интерхотел, гр. Сандански

  • Интерхотел, гр. Сандански
  • Интерхотел, гр. Сандански
  • Интерхотел, гр. Сандански
  • Интерхотел, гр. Сандански
  • Интерхотел, гр. Сандански
  • Интерхотел, гр. Сандански

Хотелът е работещ и ремонта беше освежаващ, но включваше подмяна на електроинсталацията и всички нейни компоненти (табла, осветителни тела, кабели, ключове, контакти, видеокамери, озвучителна инсталация и др.).

Успяхме да подменим всички тези компоненти в общите части, рецепция, тоалетни, няколкото ресторанта, с които хотела разполага, заседателните зали и др.

Местоположение: гр. Сандански

Категория: Cлаботокови инсталации, Автоматика, Електроизграждане

Споделете: