Жилищна сграда бул. Т. Александров, гр. София

  • Жилищна сграда бул. Т. Александров, гр. София
  • Жилищна сграда бул. Т. Александров, гр. София
  • Жилищна сграда бул. Т. Александров, гр. София
  • Жилищна сграда бул. Т. Александров, гр. София
  • Жилищна сграда бул. Т. Александров, гр. София

Сградата на бул.Тодор Александров в гр.София, ще бъде на 10 етажа, от които 9 жилищни и един с магазини. Под земята на сутеренно ниво има изграден и подземен паркинг.

Дълбочината на сградата е 16м, а височината на основния обем е 25м.

По този проект наш партньор е фирма “Средец строй”. С тях изграждаме електроинсталацията, монтираме и пускаме в експлоатация силнотокова инсталация, слаботокова инсталация, домофонно-звънчева и мълниезащитна инсталация. Очаква се да приключим този проект в края на годината.

Категория: Проекти

Споделете: