Жилищна сграда, “Бараж Груп” ЕООД

  • Жилищна сграда, “Бараж Груп” ЕООД
  • Жилищна сграда, “Бараж Груп” ЕООД
  • Жилищна сграда, “Бараж Груп” ЕООД
  • Жилищна сграда, “Бараж Груп” ЕООД
  • Жилищна сграда, “Бараж Груп” ЕООД
  • Жилищна сграда, “Бараж Груп” ЕООД
“Бараж Груп” ЕООД  е строителна фирма специализирана в развитието на следните видове дейности, свързани  със строителство на сгради и съоръжения:

  • Строителство на търговски обекти;
  • Строителство на жилищни и офис сгради;
  • Промишлено строителство

В момента работим с Бараж Груп по изграждането на жилищна сграда намираща се на ул. Тинтява.

Проекта е на стойност около 6 млн. лева като само за изграждане на ел. инсталацията са предвидени около 900 000 лева.

Категория: Проекти

Споделете: