Жилищен к-с в местн. ”Св. Георги Победоносец”

  • Жилищен к-с в местн. ”Св. Георги Победоносец”
  • Жилищен к-с в местн. ”Св. Георги Победоносец”
  • Жилищен к-с в местн. ”Св. Георги Победоносец”
  • Жилищен к-с в местн. ”Св. Георги Победоносец”
  • Жилищен к-с в местн. ”Св. Георги Победоносец”
  • Жилищен к-с в местн. ”Св. Георги Победоносец”

В този жилищен комплекс изграждаме електрическа инсталация, в т.ч. мълниезащита, слаботокова инсталация, звънчева и други, като този район се очаква да стане един от най-престижните на територията на София-град.

Фирмата, с която работим е “Вектро” ООД, чиято основна дейност е строителство на сгради и прилежащи към тях постройки.

Категория: Проекти

Споделете: