Драгалевци – разширение север

  • Драгалевци – разширение север

Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи и изгребна яма, м. „Драгалевци – разширение север“

Дейности: електро инсталация, монтиране и пускане в експлоатация на силнотокова инсталация, осветителни тела, ключове / контакти по проект

Клиент: "Димакс — Димитьр Карчинов"

Местоположение: гр. София

Категория: Cлаботокови инсталации, Автоматика, Електроизграждане

Споделете: