Гаров комплекс, Централна ЖП гара

  • Гаров комплекс, Централна ЖП гара
  • Гаров комплекс, Централна ЖП гара

Участваме в реконструкцията на централна жп гара, като се занимава с изграждането на електрическата инсталация и всички дейности, свързани с нея. Включихме се, като партньор на фирма “Синхрон-С”, която се занимава с цялостни решения за технически системи за сигурност и системи за пожаро-безопастност.

Проектът се очаква да завърши през 2015г. по Европейска програма за рехабилитация на жп инфраструктурата в България.

Категория: Проекти

Споделете: