Българска Национална Телевизия

  • Българска Национална Телевизия

Обект: Българска Национална Телевизия

Дейности:

  • подмяна на осветителни тела;
  • преправяне на инталация;
  • подмяна на крайни елементи (ключове, контакти).

Клиент: „Българска компания“ЕАД

Местоположение: гр. София

Категория: Електроизграждане

Споделете: