Изграждане на ВЕИ

Какво е ВЕИ? – Зад абривиатурата стои идеята за възобновяеми енергийни източници и тяхното приложение в ежедневието на всеки един от нас. Алтернативното използване на слънчевата, вятърната, геотермалната и водноелектрическата енергия е ключът към намаляването на парниковите газове и запазването на изчерпаеми ресурси като въглища, нефт и природен газ.

Актуалност на услугата

 • Необходимост от електроенергия – В ежедневието ни постепенно се модифицират познатите досега и се налагат все по-засилено нови, еко-съобразни алтернативи на електрозахранване. Дали мястото, в което ще инвестираме ще бъде нашият дом, работното ни място или нов проект, електроенергията е от особено значение. Именно заради това, Alexander Electric оглавява работния пазар с услуга като тази. Защото е важно да бъдем насреща за тези, които градят своето „утре” с усет към новото и практичното.
 • Запазване на природата – Като хора на бъдещето, съдбата на планетата е в нашите ръце. Насочвайки поглед към възобновяемите източници на електроенергия, ние подаваме ръка на околната среда, като същевременно диктуваме съвременния стандарт за един по-добър живот.
 • Ел. автомобили – Положителна тенденция се наблюдава при потреблението на токово-задвижвани автомобили. Мотивирани от такива целесъобразни избори, които носят безброй ползи, инвеститорите все по-често избират инсталацията на ВЕИ за своите проекти.

Какво представлява услугата? – Изграждане на фотоволтаични системи, произвеждащи ток от възобновяеми източници.

Колко време отнема процесът? Осъществяването на всички етапи отнема между 1-2 години, като в този период се включва и документацията. Процесът има три основни етапа – документация преди изграждане, изграждане, документация след изграждане. Alexander Electric разполага с екип, способен да поеме и документалната, и физическата част на проекта.

Какви са ползите? – Освен природосъобразност, клиентът, при създаден добър стратегически план и правилно изчислени приходи (към датата на въвеждане на обекта в експлоатация), възвръща своята инвестиция за кратък период от време.

Какво е нужно на инвеститора?

 • Становище – проучване от съответното енерго-разпределително дружество
 • Фирма – способна да даде качествен оценъчен коментар и начин на изработка
 • Разрешение за строеж
 • Направа на проект
 • Съгласуване
 • Тресиране на терен

Кое е най-важното, което трябва да знаете? – Всеки проект е уникален по рода си и има специфики, които изискват внимание и прецизност. Точно затова, насреща от самото начало до края е фирма като Alexander Electric.

 • Правилният съвет е ключов

Служителите са специалисти както в областта на електроснабдяването, така и в консултанството по започване на проектите. Освен безупречно обслужване, фирмата предлага (и силно препоръчва) и предварителна консултация със своите клиенти. Така вашият проект ще бъде прегледан обстойно, рисковете – премахнати, а вашите желания – приети и изпълнени.

 • Идеалният имот невинаги е толкова идеален – критериите, които определят един проект като подходящ или не, са безкрайни. Alexander Electric ще ви покаже стъпка по стъпка как да прецените всеки един от тях.
 • Производителността може да варира според начина, по който е реализиран проектът. Малко фирми могат да дадaт обективна преценка за реалната ефективност на проекта. Затова е важно да подбирате фирмата, в която ще вложите своята инвестиция.

Колко завършени проекта има Alexander Electric по услугата ? – Над 100 мегавата централи стоят зад гърба на Alexander Alectric, което е предпоставка за категоричен професионализъм и опит в сферата. Фирмата е участвала и от трите възможни страни – като инвеститор, подизпълнител, и главен изпълнител. Това предоставя възможност за цялостен поглед и обективна представа относно съобразяването на проекта и внимание към детайлите в процеса на работа.

 

Електроизграждане, проектиране на електроинсталации, електроуслуги и
системи за автоматизация.