Екип

Александър Ангелов
Управител

Благодарение на икономическото и техническото му образование, както и опита му в управлението на човешки ресурси, фирмата се справя успешно и на ниво с всеки проблем. Като всеки мениджър, той смята, че знае всичко, когато направи грешка, си признава, поправя я и се старае да не я повтаря. Винаги е готов да помогне на всеки и за всичко, това е и неговата отличителна черта от другите мениджъри. В резултат на това фирмата е сплотена и добре организирана
x

Искате да работите при нас?

 

Електроизграждане, проектиране на електроинсталации, електроуслуги и
системи за автоматизация.