Новини

Новини

ЗаЕдно към енергийната трансформация на България

Една от мисиите на Alexander Electric е да помага и подкрепя младите хора, в желанието им да направят света ни по-добро място за живеене. Именно поради тази причина компанията ни стана член на Solar Academy.

Сдружение СОЛАРНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ е професионална организация, чиято главна цел е да бъде платформа за споделяне на опит и знания между нейните членове, предприемане на важни стъпки за подобряване на средата за развитие на енергийния сектор в България и подкрепа на образованието в сектора.

На 18 април се проведе Кариерен форум и изложение за професионално развитие във ВЕИ индустрията, с организатори СОЛАРНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ и M3 Communication Group. Темите, които бяха засегнати са:

 • Енергийният преход и образованието: Ключови знания за постигане на целите в енергийната стратегия, предимствата за работа в този сектор и нуждата от подготвени кадри.
 • Преходът към въглеродно неутрална икономика: Преквалификация и обучение за работната сила в регионите с висок въглероден отпечатък.
 • Истории на успех: Млади и вдъхновяващи личности във възобновяемата енергетика като образци за следващите поколения и как да постигнете собствен успех, използвайки предимствата и възможностите за работа в сектора.

https://www.berenewable.org/bg/prezaredi-karierata-si/2024#za-foruma

Можем само да си пожелаем да има повече подобни инициативи, които засягат актуалните теми на сектора и дават добавена стойност на участниците.

Новини

Бизнес форум „Електроиндустрия 2024″

На 11.04.2024 в хотел Балкан Палас, София се проведе бизнес форум „Електроиндустрия 20204“.

Това е най-голямото събитие в областта на електротехническата и електронната индустрия в България. Конференцията е платформа за диалог в процеса на трансформация в индустрията и на развитието на индустриалното общество в България.

Акценти в програмата са тенденциите и предизвикателствата пред българската електроиндустрия, както и теми свързани с дигиталната трансформация, зеленият преход, електромобилността и добрите международни практики.

Събитието предоставя възможности за установяване на бизнес контакти и изграждане на партньорства, представяне на нови технологични решения на компании, обмяна на опит с представители на водещи български и чуждестранни компании.

Новини

Успешно финализиране на проект CTPark Sofia West

Щастливи сме, че с общите усилия на целия екип на „Александър Електрик“ ЕООД успяхмe да финализираме поредния ни обект – CTPark Sofia West на бул. „Ломско шосе“.

Проекта за сграда разглежда следните видове инсталации:

 • Външно ел. захранване;
 • Ел. табла и захранващи линии;
 • Площадкови мрежи;
 • Кабелни трасе;
 • Осветителна и силова инсталации;
 • Мълниезащитна инсталация;
 • Заземителна инсталация;
 • Слаботокови инсталации;

Благодарим за доверието на „АТ Инженеринг 2000“ ООД.

 

Новини

Обновяване на нашия автопарк с електрически автомобили

Започна поетапното обновяване на нашия автопарк с електрически автомобили.
В Alexander Electric вярваме, че грижата за околната среда започва с малки крачки, за да можем да осигурим по-добро бъдеще за нашите деца.
Водени от стремежа ни да бъдем модерна и устойчива компания, съвсем скоро очакваме и останалите автомобили, които ще поемат към обектите ни в цялата страна.
Новини

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) посрещна своите нови членове

На 27 февруари 2024 г. Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) посрещна своите нови членове.
Гордеем се, че една от компаниитe, присъединила се към тази общност е Alexander Electric EOOD EOOD.

БФБЛ е утвърдена бизнес асоциация, която насърчава и промотира прозрачното управление, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие.

Срещата на високо ниво има за цел да представи компаниите, присъединили се към Форума през последните 6 месеца, и да даде възможност на гостите да споделят добри практики, опит и идеи за партньорство.