Цялостно изграждане на електроинсталации в новопостроени сгради

Какво представляява услугата електроизграждане? Защо да изберете Alexander Electric пред всички други?

Изграждане на електроуслуги с цел захранване от всякакъв вид. Alexander Electric надгражда себе си спрямо останалите бизнеси, предоставящи подобна услуга, като предлага на своите клиенти пълен пакет електроуслуги, които осъществяват цялостното реализиране на проекта без нужда от търсене на допълнителни фирми. Така се редуцира не само броят на фирмите, с които инвеститорът работи, но и се оптимизира цената на услугите, която той заплаща. Такива подуслуги са следните:

– всички необходими документи за Акт 15 и Акт 16
– представително лице, което присъства при получаване на акт 15 и акт 16 на съответната сграда, при необходимост
– димоотвеждане
– пожароизвестяване
– резервирани захранвания
– мълниезащита
– временно захранване
– подгреви
– заземяване в основите на сградата
– окабеляване за видеонаблюдение
 

Етапи на процеса– икономически и технически. Структуриран план за действие, който гарантира на инвеститора както цялостен поглед върху проекта, така и отношение към детаила. Процесът се разделя на два основни етапа.

Икономически – офериране, договор, следпродажбено обслужване

Физически – оглед на място, изпращане на оферта, договор, оптимизация ( при възможност), временно захранване, цялостно окабеляване, поставяне на ключове, контакти, табла, лампи, захранване на сградата, лабораторни измервания за Акт 16.

Какво е важно да знае един инвеститор за услугата?

Оценяването на офертите е ключов момент, който често е пренебрегван от инвеститора. Цялостно дадената оферта се състои от много позиции и дейности, а количествената сметка не винаги дава представа за тяхната конкретика. Ето затова Alexander Electric силно препоръчва среща с инвеститора. Така ще се обсъди подробно съдържанието на офертата и ще се даде допълнителна информация относно услугата, от която той се интересува. Услугата „ изграждане на електроинсталации в новопостроени сгради” се задвижва след изготвен план – чертеж на сградата от архитект, като този чертеж се преглежда и оптимизира при възможност.

На какво държи фирмата и на какво отделя специално внимание? Alexander Electric има за цел да предостави на своите инвеститори комплексен набор от услуги, съдържащ всичко нужно за безупречно изпълнение и удовлетворителни резултати. За да се случи това, фирмата:

–  обръща особено голямо внимание на разположението на всички инсталации, за да не се възпрепястват бъдещи ремонти и модификации
– държи на качеството на своите материали
– се стреми да направи комуникацията със своите клиенти лесна и удобна
– е установила дългогодишен стандарт и методика на работа, които се прилагат във всеки проект с оглед на неговата специфика

Колко завършени проекта има фирмата по тази услуга ?

Успехът на Alexander Electric е най-ясно представен през тази услуга. Множеството различни проекти в годините са предоставили завиден професионален опит и несравнима прецизност при познаването на процеса, което гарантира сигурност и удовлетвореност.

Предлагаме конкретната услуга на своите клиенти вече повече от 20 години. Опитът, комбиниран с иновативни идеи и непоклатима работна етика, са причината фирмата да е реализира успешно приблизително 200 проекта или около 800 000 кв.м.разгърната застроена площ. Цифра, която тепърва ще расте.

 

Електроизграждане, проектиране на електроинсталации, електроуслуги и
системи за автоматизация.