Успешно финализиране на проект CTPark Sofia West

Щастливи сме, че с общите усилия на целия екип на „Александър Електрик“ ЕООД успяхмe да финализираме поредния ни обект – CTPark Sofia West на бул. „Ломско шосе“.

Проекта за сграда разглежда следните видове инсталации:

  • Външно ел. захранване;
  • Ел. табла и захранващи линии;
  • Площадкови мрежи;
  • Кабелни трасе;
  • Осветителна и силова инсталации;
  • Мълниезащитна инсталация;
  • Заземителна инсталация;
  • Слаботокови инсталации;

Благодарим за доверието на „АТ Инженеринг 2000“ ООД.