Система за сигнализиране на нарушения

Система за сигнализиране на нарушения на Александър Електрик ЕООД

В Александър Електрик ЕООД ценим честността, почтеността и справедливостта във всички аспекти на своите бизнес дейности и очакваме тези ценности и етично поведение да бъдат спазвани по всяко време.

Спазването на законовите разпоредби и вътрешните правила е сред основните ни приоритети. В тази връзка Александър Електрик ЕООД е изградило надеждна, независима, безпристрастна и поверителна система за сигнализиране на нарушения.

Основен стълб от системата за сигнализиране на нарушения е принципът на справедливост, гарантиращ възможно най-голяма защита за сигнализиращите лица, засегнатите от сигнал лица, служителите допринасящи за разследването на докладваното неправомерно поведение, както и всички лица свързани със сигнализиращото лице.

Политика и достъп до гореща линия

Прочетете нашата политика за сигнализиране на нередности тук.

Контакт

Можете също така да се свържете с нас за всякакви въпроси или запитвания:

Телефон: 0889 548459

Имейл: office@alexanderelectric.eu