Политика за поверителност

Политика за поверителност (версия ../../2020 г.)

Следващата информация ви предоставя подробности за това как обработваме Вашите лични данни и Вашите права в съответствие със Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни.

1. Отговорност за обработката на данните

В съответствие с член 4, параграф 7 от Общия регламент на ЕС за защитата на личните данни (ОРЗД) отговорността се носи от:

Александър Електрик ЕООД
София 1700, ул. “Димитър Яблански” 22
Телефон: +359889548459
Електронен адрес: office@alexanderelectric.eu

2. Вашите права

Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни, обработвани от нас:
достъп до информация за категориите на обработените данни, за целите на обработването, за получателите или категориите получатели на Вашите данни, а така също и за планирания срок на съхранение (Член 15 от ОРЗД);
поправка на неточни или непълни данни и/или тяхното изменение (член 16 от ОРЗД);
заличаване на данни в съответствие с Член 17 от ОРЗД, по-специално ако личните данни вече не са необходими за предполагаемата цел или се обработват незаконно, или ако оттеглите своето съгласие, или сте подали възражение срещу обработването;
ограничаване на обработването на данни в съответствие с Член 18 от ОРЗД при определени обстоятелства, когато например не е възможно заличаване или задължението за заличаване е под въпрос;
в съответствие с Член 20 от ОРЗД относно преносимостта на данните, да поискате от нас да предоставим на Вас или на трета страна личните данни, които Вие сте ни предоставили в структуриран общ машинночетим формат;
поради причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, имате право на възражение срещу обработката на данни във връзка със законен интерес (Член 21, Параграф 1 от ОРЗД);
оттегляне на Вашето съгласие по всяко време (Член 7, Параграф 3 от ОРЗД);
в съответствие с Член 77 от ОРЗД да подадете жалба за обработването на данни пред отговорния надзорен орган;

3. Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт

Ако сте използвали нашият Уебсайт само за информационни цели, т.е. ако не сте се регистрирате или не ни предоставите друга информация, ние ще събираме само личните данни, които Вашият личен браузър изпраща на нашия сървър. Тези данни са необходими от техническа гледна точка, за да можете Вие да разглеждате нашия Уебсайт. Те са необходими също и за обезпечаване на стабилността и сигурността на нашия Уебсайт. (Правно основание – Член 6, параграф 1, Предложение 1, буква „f“ от ОРЗД).
IP адрес
Дата и час на заявката
Страна на произход на заявката
Заявено съдържание (конкретна уеб страница)
Статус на достъп/ код за статус http
Уебсайт, от който е подадена заявката
Браузър
Операционна система и интерфейс
Език и версия на програмно обезпечение на браузъра
Обемът на данните, изпращан във всеки отделен случай
Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)
Някои от услугите, предлагани на нашия Уебсайт, могат да бъдат извършвани само в случай, ако сме в състояние да се свържем с Вас. Това означава, че използването на тези услуги зависи от това дали Вие ни предоставяте определени лични (контактни) данни. Ние събираме, използваме и обработваме тези данни само доколкото това е необходимо за предоставянето на съответните услуги. Ако Вие се свържете с нас по електронна поща или чрез формата за контакт, въвежданите от Вас данни (Вашият адрес на електронна поща и другите данни, които ни предоставяте по собствена воля, като например Вашето име/телефонен номер), се съхраняват от нас, за да можем да обработим Вашето запитване и отговаряме на всякакви въпроси, които може да възникнат. Изтриваме данните, които сме съхранявали за Вас, когато те повече не са необходими. Ограничаваме обработката в случай на задължителни изисквания за задържане. Обработваме Вашите данни в съответствие с Член 6, Алинея 1, Изречение 1, буква „f“ от ОРЗД.

4. Цел на обработването, правно основание и срок на съхраняване

В случай, че изискваме съгласие за обработването на Вашите лични данни,  правим това в съответствие с Член 6, Алинея 1, Параграф 1, Изречение 1, буква „а“ от ОРЗД. Ако обработката на Вашите лични данни е необходима за изпълнението на договорни или пред-договорни отношения, предизвикани от Вашето искане или запитване, нашата обработка е юридически обоснована съгласно Член 6, Алинея 1, Параграф 1, Изречение 1, буква „b“ от ОРЗД. В тези случаи, когато се изисква обработване на лични данни за изпълнението на нашите законови задължения, обработването е в съответствие с Член 6, Алинея 1, Параграф 1, Изречение 1, буква „с“ от ОРЗД. Ако обработването на лични данни е необходимо за защитата на законовите интереси на нашето дружество или на трето лице, и ако в същото време интересите, основните права и свободи на субектите на данни, които изискват защитата на личните данни, нямат приоритет пред нашите законни интереси като правно основание за това обработване ще се прилага Член 6, Параграф 1, буква „f“ от ОРЗД.

Освен ако не е указано друго, ние изтриваме личните данни в съответствие с чл. 17 и 18 от ОРЗД или ограничаваме тяхната обработка. Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни само в този случай, ако те са необходими за изпълняването на нашите договорни и законови задължения. Редовно  се изтриват данните, които повече не са необходими за предполагаемата цел, освен ако не е необходима временна допълнителна обработка, която може да възникне поради други допустими законови цели.

Ние използваме „бисквитки“ на нашия Уебсайт. Бисквитките са малки текстови файлове, съхранявани на Вашия твърд диск, които се създават, когато Вие използвате своя браузър, за да посетите даден уебсайт, като се използват от същия за изпращане на конкретна информация. Повечето от използваните от нас бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра (т.нар. „Сесийни бисквитки“). Другите „бисквитки“ остават на Вашето крайно устройство и ни позволяват отново да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение („Постоянни бисквитки“). Кликнете върху този линк, за да получите информация относно „бисквитките“, които използваме и за съответната им продължителност на живот. Вие можете да зададете настройки на своите предпочитания за „бисквитки“ при използването на браузъра от Вас и можете да откажете използването на „бисквитки“ или да ограничите своя отказ до „бисквитки“ на други страни, така наречените „бисквитки на трети страни“. Вашите предпочитания за „бисквитки“, обаче, могат да доведат до това, да не сте в състояние да използвате всички функции, предлагани на нашия интернет сайт.

5. Получатели на Вашите данни

Като правило, ние нито продаваме, нито предоставяме потребителски данни. Прехвърляме данни на трети страни, излизащи от обхвата на настоящата декларация за поверителност, само ако това е необходимо за изпълнението на съответната услуга, която Вие сте поискали. Работим с партньори, за да предоставяме нашите услуги. Последните предоставят услуги към Вас на тяхна собствена отговорност/във връзка с Вашия договор с нас. Вие можете да заявите тези услуги и да дадете съгласието си за включването на партньора, или включването се изършва на основата на законно разрешение. В областта на маркетинга, продажбите, информационните технологии и, ние работим и с администратори в съответствие с Член 28 от ОРЗД. Тези администратори са внимателно подбрани от нас. Ние продължаваме да носим отговорност за защитата на Вашите данни в случай на обработка от страна на администратори. В други случаи изпращаме данни до държавните органи по тяхно искане. Това обаче се състои само в случай, ако съществува правно задължение, като например съдебно решение.

6. Къде се обработват моите данни?

Ние винаги обработваме Вашите данни в България. Доколкото Вашите данни се обработват в изключително много ограничени специални случаи в страни извън пределите на Европейския съюз (например  в т. нар. „Трети държави“), това ще се осъществява само при условие, че Вие сте дали своето изрично съгласие,  като то е предвидено по закон или е необходимо за нас, за да предоставяме услугата към Вас. Доколкото в тези изключителни случаи ние обработваме данните в трети страни, това се извършва при спазване на конкретни мерки (т.е. въз основа на наличието на решение от страна на Комисията на ЕС за адекватност или подходящи гаранции, Член 44 и следващите от ОРЗД).
7. Поверително третиране на личните данни за маркетингови цели

Целта на предоставената информация за поверително третиране на лични данни за маркетингови цели от Александър Електрик ЕООД е да ви информира относно това, какви лични данни предоставяте, за да изпратите запитване, да се регистрирате и присъствате на маркетингово събитие* и как се използват тези данни.

Кой управлява вашите лични данни свързани със запитвания, регистрация и участие в  маркетингови събития на дружеството.

Данните, които предоставяте, когато изпращате запитване, регистрирате участие или присъствате на маркетингово събитие се обработват единствено от Александър Електрик ЕООД.

Какви видове лични данни събираме, обработваме и съхраняваме

Категории лични данни Вид лични данни Източник на лични данни
Данни за изпращане на запитване Собствено име, фамилия, наименование на работодателя, емейл адрес, телефонен номер Събираме посочените лични данни директно от вас, при изпращане на запитване чрез уебсайта на дружеството.
Данни за регистрация на събитие Собствено име, фамилия, позиция, наименование на работодателя, емейл адрес, телефонен номер Събираме посочените лични данни от вас при регистрация за участие в събитие.
Данни от визитни картички Собствено име, фамилия, позиция, наименование на работодателя, емейл адрес, телефонен номер Събираме лични данни от визитна картичка, когато доброволно ни предоставяте тези данни.

Как използваме и обработваме вашите лични данни

Александър Електрик ще обработи вашите данни при изпращане на запитване, за да администрира и предостави обратна връзка на вашето искане, поръчка или друг вид запитване. В случай, че сте посочили изрично във формата за запитване да се установи контакт с вас по телефон, ще използваме данните, за да се свържем с вас, да обсъдим нашите продукти и услуги и това как можем да ви бъдем полезни.

Ние ще използваме данните от вашата визитна картичка, за да изпратим на вашата електронна поща маркетингови съобщения, които можете да приемете или отхвърлите. След като разполагаме с ваши лични данни, във всеки момент можете да се откажете да получавате имейли от нас като кликнете на връзката за отписване, намираща се в долната част на електронното ни съобщение.

*Маркетингово събитие на Александър Електрик ЕООД включва бизнес конференция, семинар, уебинар, работна среща, бизнес закуска, онлайн дискусия и подобен вид публични или закрити събирания, организирани самостоятелно или в сътрудничество с друго дружество.

8. Политика за поверителност при кандидатстване за работа

1. Обхват и цели на обработката на данни

а) Вътрешна обработка на данни при разглеждане на Вашата кандидатура

Услугите, предоставяни в сайта са достъпни без регистрация и използването им ще се счита за израз на съгласие с тази Политика. Като част от процеса на кандидатстване, ние обработваме посочените данни с цел да прегледаме вашата кандидатура и това дали вашата кандидатура е подходяща за свободната длъжност. Трябва да предоставите автобиография, референции или подходящи данни, за да можем да оценим изцяло вашата кандидатура. Когато въвеждате своите данни, моля, обърнете внимание на следните задължителни полета: име, фамилия, адрес, имейл адрес, телефон, както и прикачване на файл с Автобиография и/или мотивационно писмо. Други детайли, включително снимка, не са задължителни.

б) Съхранение на вашата кандидатура в нашия сайт

Ние съхраняваме вашите данни относно кандидатурата Ви в нашия уеб портал.

Това ни дава възможност да съпоставим вашия квалификационен профил с други свободни работни места и да привлечем вниманието ви към други подходящи длъжности. Ако обаче не желаете, можете да възразите срещу предоставените данни по всяко време.

В случай, че сте съгласни, ние съхраняваме вашите данни за максимален период от шест месеца, след което те се изтриват. Моля, обърнете внимание, че в случай на възражение срещу обработката на данни, ние няма да имаме възможност да разгледаме Вашата кандидатура. Правното основание в този случай е член 6, параграф 1, изречение 1, буква а от ОРЗД.

Информацията, която изпращате посредством Сайта, не може да съдържа:
информация от името на трети лица без тяхно съгласие;
материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна;
информация, която съдържа търговски тайни, освен ако Потребителят не ги притежава или има разрешение от собственика;

в) Упражняване на вашите права и връзка с нас

Имате право да получите информация, както и на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас.

Освен това, имате право да оттеглите вече дадено съгласие или да заявите коригиране, допълване или изтриване на личните ви данни, ако няма необходимост повече да съхраняваме данните (например, тъй като данните повече не са необходими за решението за назначаване или, тъй като Вие възразявате срещу съгласието).
В случай, че имате въпроси относно защитата на личните Ви данни, можете да се свържете с нас по всяко време на:
Александър Електрик ЕООД
София 1700, ул. “Димитър Яблански” 20
Телефон: +359878 885 880
Електронен адрес: office@alexanderelectric.eu