Подгрев

За услугата – Услугата представлява поставяне на кабел, който предотвратява риска от измръзване и повреждане. Alexander Electric осъществява подгрев на елементи като водостоци, воронки и улуци. Макар и изключително дребна услуга на пръв поглед, подгревът предотвратява нуждата от подмяна на елементи и запазва тяхната дълготрайност дори при ниски температури.

Приложимост

  • При жилищни сгради – освен запазването на елементите сами по себе си, подгревът предотвратява и риска от протичане и наводняване
  • При рампи на автомобили – подгревът се осъществява чрез захранване и отменя нуждата от почистване на лед и сняг

 

Електроизграждане, проектиране на електроинсталации, електроуслуги и
системи за автоматизация.