Мълниезащита и заземяване

За услугата

 Изграждането на надеждна защита срещу мълнии е сред абсолютно задължителните критерии при задействането на една сграда в експлоатация. Поради това Аlexander Electric предлага тази услуга, като към нея се включва и заземяване. Процесът по изграждане представлява прокарването на проводник от върха по фасадата на сградата, който да отклонява силата на мълниите при буря към земята, която е техен естествен неутрализатор.

Какво е важно?

Alexander Electric държи клиентите да са добре информирани относно разликата между заземяването на мълниезащита и заземяването на електрозахранване. Заземяването на мълниезащитата неутрализира силата на мълнията при буря, докато заземяването на електроинсталация включва обединяването на проводниците на всеки апартамент в общия електромер на сградата, от който се заземява само един общ кабел. От изключителна важност за безопасното функциониране на сградата е двете заземявания да не бъдат в близост една до друга.

 

Електроизграждане, проектиране на електроинсталации, електроуслуги и
системи за автоматизация.