Екип

Александър Ангелов
Управител

Благодарение на икономическото и техническото му образование, както и опита му в управлението на човешки ресурси, фирмата се справя успешно и на ниво с всеки проблем. Като всеки мениджър, той смята, че знае всичко, когато направи грешка, си признава, поправя я и се старае да не я повтаря. Винаги е готов да помогне на всеки и за всичко, това е и неговата отличителна черта от другите мениджъри. В резултат на това фирмата е сплотена и добре организирана

Иван Пейчев

Технически ръководител

Стефан Янев

Технически ръководител

Кремена Савова

Оперативен счетоводител

Иванес Павлов

Електротехник

Махди

Електротехник

Павел Павлов

Електротехник

Николай Висарионов

Електротехник

Любомир Тинков

Електротехник

Иван Кръстанов

Електротехник

Пейчо Лабов

Монтьор ел. оборудване

Борислав Борисов

Снабдител

Денислав Дойков

Инженер проектант

Иглика Илиева

Ръководител проекти

Стефани Минчева

Мениджър проекти

Драгомир Иванов

Електротехник

Раслен Харалампиев

Електротехник

Станислав Иванов

Технически ръководител

Емил Николов

Електротехник

Светослав Аврамов

Електротехник

Тихомир Типчевски

 Електротехник

Абрахам

Електротехник

Андрей Стоянов

Електротехник

Абдулрахман Хусейн Джамул

Електротехник 

Абдулрахман Хусейн Джамул

Електротехник 

Анатоли Анчев

Експерт инженеринг

Атанаска Панева

Инженер проектант

Ахмад Алабуд Хусейн

Електротехник 

Ахмад Мохамад Алхлеф

Електротехник

Валентин Вучков

Електротехник 

Валентин Пенев

Електротехник

Валентин Стоименов

Електротехник

Васил Тасев

 Електротехник

Венелин Батков

Електротехник

Владислав Колев

Електротехник

Валентин Пенев

Електротехник

Георги Бочев

Монтьор ел. оборудване

Георги Славев

Електротехник 

Илиян Йорданов

Електротехник

Емил Николов

Монтьор ел. оборудване

Емил Божилов

Електротехник

Евгени Славков

Електротехник

Гюлтен Лавчиев

 Електротехник

Илиян Ранков

Електротехник

Йордан Томов

Монтьор ел. оборудване

Кирил Недялков

Монтьор ремонт на машини и оборудване

Крис Бачорски

Електротехник

Любослав Иванов

Електротехник

Орлин Милев

Електротехник 

Николай Русолов

Електротехник

Николай Методиев

Монтьор ел. оборудване

Николай Герасимов

Електротехник

Младен Симеонов

Електротехник 

Радослав Атипов

Електротехник

Радостин Рангелов

Електротехник

Стоян Ненчов

Технически ръководител

Теодор Мамихин

Технически ръководител

Тони Дончев

Монтьор ел. оборудване

Цветан Миликин

Електротехник

Цветан Лазаров

Електромонтьор

Християн Димитров

Електротехник

Искате да работите при нас?

 

Електроизграждане, проектиране на електроинсталации, електроуслуги и
системи за автоматизация.