Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) посрещна своите нови членове

На 27 февруари 2024 г. Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) посрещна своите нови членове.
Гордеем се, че една от компаниитe, присъединила се към тази общност е Alexander Electric EOOD EOOD.

БФБЛ е утвърдена бизнес асоциация, която насърчава и промотира прозрачното управление, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие.

Срещата на високо ниво има за цел да представи компаниите, присъединили се към Форума през последните 6 месеца, и да даде възможност на гостите да споделят добри практики, опит и идеи за партньорство.