Бизнес форум „Електроиндустрия 2024″

На 11.04.2024 в хотел Балкан Палас, София се проведе бизнес форум „Електроиндустрия 20204“.

Това е най-голямото събитие в областта на електротехническата и електронната индустрия в България. Конференцията е платформа за диалог в процеса на трансформация в индустрията и на развитието на индустриалното общество в България.

Акценти в програмата са тенденциите и предизвикателствата пред българската електроиндустрия, както и теми свързани с дигиталната трансформация, зеленият преход, електромобилността и добрите международни практики.

Събитието предоставя възможности за установяване на бизнес контакти и изграждане на партньорства, представяне на нови технологични решения на компании, обмяна на опит с представители на водещи български и чуждестранни компании.