Автоматика

Наши проекти - Автоматика

ул. „Планинско цвете“ 3, София, България
0878 885 880
office@alexanderelectric.eu

  • Ремонт и поддръжка на всички системи за автоматизация
  • Интегриране на нови решения със съществуващи системи за автоматизация
  • Създаване на автоматизирани сградни инсталации

 

Електроизграждане, проектиране на електроинсталации, електроуслуги и
системи за автоматизация.